Services
U bent hier: Home \ Services \ Cost & Pofitability
Cost and profitability management
Domein beschrijving
Probleemstelling of vraag

Gegeven de globale economische trends en de sterk concurrerende omgeving is het meer dan ooit belangrijk om een correct beeld te hebben van de kosten en winstgevendheid en dit op alle niveaus binnen de onderneming.

Voor het topmanagement is het cruciaal om de juiste inzichten te hebben of individuele business units of segmenten/kanalen/productgroepen winstgevend zijn, hoe de kostenstructuur er uit ziet ‘at full cost’ etc…. Daarnaast dienen strategische opties onderbouwd te worden met een stevige financiële onderbouw, al dan niet in verschillende scenario’s en simulaties (business modelling).

Maar ook binnen de verschillende afdelingen en activiteiten is het belangrijk om een grondige kennis te hebben van de verschillende kostencomponenten. Hoeveel kost het om één bepaald product te maken van A tot Z? Wat zijn de reële kosten ten opzichte van de standaardkosten? Dikwijls geeft een degelijk driver-based kostprijsmodel alle nodige info om producten en/of diensten efficiënt en effectief te produceren. Zoniet gaan we op zoek naar de elementen waar het nog efficiënter kan door de kostenanalyse te combineren met grondige procesanalyse, bezettingsgraden, verborgen verliezen, enzovoorts. Is er een duidelijk en transparant doorrekensysteem van de kosten van ondersteunende diensten?

Dit zijn enkele van de vele vraagstukken die we met gedegen kennis van zaken kunnen aanpakken binnen het domein cost and profitability management.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door enerzijds maximaal rekening te houden met inter-afhankelijkheden om sub-optimalisatie te vermijden maar anderzijds ook door pragmatisme.

• Kent u de winstgevendheid van uw producten/diensten?

• Hebt u voldoende inzicht in de mogelijke efficiëntie (winsten) van uw processen?

• Draagt de managementrapportering voldoende bij tot beslissingsondersteuning en bijsturing?

• Wordt overcapaciteit actief gedetecteerd en beheerd?