Services
U bent hier: Home \ Services \ Transitions & Turnarounds
Transitions and turnarounds
Domein beschrijving
Probleemstelling of vraag

Transities en turnarounds worden dikwijls gekenmerkt door een kritische situatie als gevolg van slechte resultaten, een crisis-situatie of daags voor een groot veranderproces zoals bvb. een integratie na een fusie.

Situaties waarbij het essentieel is te beschikken over de juiste mensen en expertises om de onderneming of de bedrijfseenheid doorheen dit proces te ondersteunen en te leiden.

Vanuit bedrijfseconomisch en (proces-) organisatorisch standpunt wordt de onderneming gescand op de gezondheid van haar verschillende kernactiviteiten alsook de alignering van de ondersteunende activiteiten. Samen met de stakeholders wordt bepaald wat de nieuwe/gewijzigde strategie zal zijn van de onderneming. Dit kan ondersteund worden door klassieke strategische oefening, balanced scorecard trajecten of business modelling (Oswalder), afhankelijk van de specifieke situatie. Dé succesfactor blijft natuurlijk de uitvoering en implementatie van de strategie. Elke onderneming vraagt een eigen aanpak, maar wij geloven dat we met voldoende openheid, lef, professionalisme en slagkracht het verschil kunnen maken in zulke opdrachten.

• Draagt de managementrapportering voldoende bij tot beslissingsondersteuning en bijsturing?

• Zijn de doelstellingen en processen van uw departementen voldoende gealigneerd met de strategie van de onderneming?

• Zijn de ondersteunende diensten optimaal georganiseerd om de onderneming te ondersteunen in haar groei?